Logo


Araç Satış Sözleşmesi

Araç (Otomobil) Satış Sözleşmesi 

 

Madde 1. Taraflar

İşbu sözleşme bir sonraki maddede detayı yer alan ………………………………… plakalı aracın ……………………….. TC Kimlik Numaralı / Vergi numaralı sahibi (SATICI) tarafından ………………………………. TC. Kimlik Numaralı / Vergi numaralı (ALICI) alıcısına satışına ilişkindir.

 

Madde 2: Araç Kimlik Bilgileri

Plaka                       :

Cinsi                        :

Markası ve tipi        :

Modeli                    :

Rengi                       :

Motor No                :

Şase No                   :

Ruhsat sahibi          :

 

Madde 3: Araç Satış Bedeli

Taraflar arasında anlaşılan ……………………………………………… bedel karşılığı, yukarıda plakası yazılı araç, satıcı tarafından alıcıya satılmıştır. Araç bedeli olarak kararlaştırılan tutar alıcı tarafından elden verilmiştir / Araç bedeli olarak kararlaştırılan tutar alıcının ……………………………………………………………….banka hesabından, satıcının                                                       banka hesabına havale yapılarak ödenmiştir. / Araç bedeli olarak kararlaştırılan tutar alıcı adına …………………….. adlı şahıs tarafından, …………………………………………………. Nolu hesaptan, satıcının ……………………………………………………………………… nolu hesabına havale yapılarak ödenmiştir. Bakiye alacak kalmamıştır. /Bakiye kalan alacak ……………………… tarihinde elden / banka kanalıyla ödenecektir.

 

Madde 4: Sorumluluklar

Araç satış tarihinden önceki her türlü vergi, ceza, faiz vb. giderlerden satıcı, bu tarihten sonraki her türlü giderden ise alıcı sorumludur.

Araç halihazır durumuyla satın alınmış olup, satıcının GİZLİ AYIP kapsamında kabul edilebilecek halleri hariç, alıcı aracı görerek ve her türlü incelemesini yaparak satın almıştır.

 

Madde 5: Araç Devri

Satıcı tarafından aracın devri en geç …………………………… tarihinde yapılacaktır. / Satıcı tarafından aracın devri ……………………………… tarihinde yapılmıştır.

 

Madde 6: Yetkili Mahkemeler

İşbu sözleşmeden doğan ihtilaflarda …………………. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

SATICI

ALICI

 

 

 

Not: Özellikle araç satış bedeline ilişkin maddenin, tarafların durumuna uygun olacak şekilde doldurulması gerekir.